Co to jest Aura

Dzisiaj wraz z odkryciem biochemicznych i kwantowych podstaw życia, coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, jak subtelnym i złożonym jest życie człowieka. Dobrze, że są takie niezwykłe sposoby aby przybliżyć nas do lepszego zrozumienia owego złożonego i subtelnego mechanizmu zwanego życiem człowieka.
Człowiek jest istotą wielowymiarową. Ma w sobie bardzo dużo informacji, które odpowiadają na pytania: jak żyć by być zdrowym, jak postępować w zgodzie ze sobą, jak działać aby realizować z pasją swoje życie. Człowiek posiada w sobie trzy moce zdrowia: moc zdrowia ciała fizycznego, ciała psychicznego i moc zdrowia duszy. Człowiek czuje się doskonale gdy te 3 wymiary są zgodne i ze sobą połączone. Wchodząc w pole energetyczne, auryczne można zdiagnozować i naprawić wszystkie te trzy poziomy. Poprzez codzienne życie, które jest bardzo intensywne, zatracamy niektóre integralne wartości. Najważniejszym zadaniem jest odnalezienie, w którym miejscu mamy zaburzone energie, czy w sferze fizycznej, duchowej czy mentalnej. Jeżeli odnajdziemy przyczynę oraz źródło w brakującej sferze duchowej, poprzez diagnozę całościową człowieka, jesteśmy w stanie usunąć na każdym poziomie życia daną dysharmonię.
Odczytywanie i zrozumienie natury aury, pozwala na diagnozowanie stanu ciała i duszy człowieka, czyli zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Zdolność odczytywania aury człowieka i umiejętność jej interpretacji prowadzi do możliwości diagnozowania stanu zdrowia człowieka zarówno w sferze fizycznej, psychicznej, jak i duchowej. Diagnozowanie człowieka na podstawie obrazu aury wymaga dużego doświadczenia. Tego typu praktyki stosowane były już od dawna. Zarówno w starożytnym, jak i nowożytnym kręgu kulturowym. Ważne jest symboliczne odczytanie aury i umiejętność przełożenia informacji na stan zdrowia fizycznego.
Kolorowe Pole Aury otacza każdego człowieka i wszystkie żyjące istoty. Jakość barw sygnalizuje o jakości życia. Piękne, jasne kolory informują o zdrowiu, inteligencji, miłości, świadomości, mądrości, wiedzy, intelekcie. Kolory przyciemnione, zabrudzone informują o niskim poziomie energii, dysharmonii ciała i duszy.
Regina A. Sidorkiewicz
Więcej informacji o Aurze
poniżej:
Czynniki wpływające na zmianę koloru w Aurze
Znaczenie niedoboru i nadmiaru kolorów w Aurze zdrowia

Przykłady portretów Aury

Bogactwo Aury charyzmatycznej

Aura i Opiekunowie

Aura Talentu i Anioły

Aura dyrygenta. Twórcza, Spontaniczna w trakcie koncertu

Aura Egiptologa. Mądrość i ślady starożytnej wiedzy.

Aura Kosmiczna. Intuicja i twórczość.

Aura pączka kwiatu lipy.

Aura depresyjna

Aura alkoholika

© 2011-2022 Aura